Klang Hero
    Logga inKom igång
Sammanfatta en text
2024-03-20
Sammanfattning av långa texter kan vara ett tidsödande arbete, särskilt när det gäller längre…
Hur skriver man bra mötesanteckningar
2024-03-18
Mötesanteckningar är en viktig del för att få ut så mycket värde av ett möte som möjligt. Men för…
Tematisk Analys - en metod för djupare inblickar
2024-03-05
Tematisk analys är en metod som används för att analysera kvalitativa data. Den innebär att man…
Transkribera röstmemo på din iPhone
2024-02-06
Röstmemo är en enkel och smidig app för att spela in samtal direkt på din Iphone. Men hur går man…
Fallstudie: Ett djupgående verktyg för forskning och analys
2023-12-19
Vad är egentligen en fallstudie? Det är en metod som förekommer inom många olika typer av…
Hur transkriberar man en intervju
2023-12-15
Att transkribera en intervju kräver tålamod, lyssnarförmåga och redigering. Men en bra…
Semistrukturerad intervju - så här kommer du igång
2023-12-12
En semistrukturerad intervju kombinerar det bästa av två världar: struktur och flexibilitet. Du…
Diktera på svenska
2023-11-27
Diktering innebär att prata och få det man säger nedskrivet ord för ord, och är en vanlig…
Fem frågor om Kvalitativ metod
2023-11-23
Vad är en kvalitativ metod och hur hjälper den dig att hålla bättre intervjuer? Vi har sammanställt…
Introduktion till Innehållsanalys
2023-11-20
Innehållsanalys är en teknik inom kvalitativ forskning som används för att förstå och tolka…
Spela in samtal på iPhone
2023-11-16
Att spela in samtal på iphone kan vara viktigt för intervjuer. Många upplever att det är svårt att…
Intervjuguide: Vad är en strukturerad intervju?
2023-11-06
När du håller en strukturerad intervju så ställer du ett antal standardiserade frågor i en specifik…
Diktafon för intervjuer
2023-11-01
En diktafon spelar in ljud åt dig från fysiska samtal. Att spela in ljud kan vara en värdefull…
Så här spelar du in intervjuer: En komplett guide
2023-10-26
När man gör många intervjuer är det ofta en stor fördel att spela in dem. En stor vinst med…
Gör dina kvalitativa intervjuer billigare och snabbare
2023-09-27
Varför transkribera inom kvalitativ forskning? När du gör kvalitativa undersökningar och intervjuer…

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.