Klang Hero
    Logga inKom igång

Semistrukturerad intervju - så här kommer du igång

Niklas Silfverström
Niklas SilfverströmCo-founder

Semistrukturerad intervju - så här kommer du igång

En semistrukturerad intervju kombinerar det bästa av två världar: struktur och flexibilitet. Du kombinerar ett antal förutbestämda intervjufrågor men öppnar upp för flexibilitet och anpassar dig efter samtalet.

Detta skiljer sig från en strukturerad intervju(Läs mer i vår guide) där du endast jobbar med förutbestämda frågor eller en ostrukturerad intervju där du inte jobbar med förutbestämda frågor överhuvudtaget.

Så vad är fördelarna och hur går man tillväga för att genomföra en effektiv semistrukturerad intervju?

Fördelarna med en semistrukturerad intervju

Semistrukturerade intervjuer erbjuder en unik balans. Å ena sidan har du förberedda frågor som säkerställer att du täcker alla nödvändiga ämnen. Å andra sidan tillåter de flexibilitet så att intervjuaren kan fördjupa sig i respondentens svar, vilket ger rikare och mer detaljerad information. Denna metod är idealisk för att samla kvalitativa data, förstå beteenden, åsikter och motiv.

Praktiska exempel

Marknadsundersökning

Anta att du är en marknadsforskare som vill förstå konsumenternas attityder till hållbar förpackning. Du börjar intervjun med allmänna frågor som "Hur viktigt är hållbar förpackning för dig när du väljer produkter?" Baserat på svaren kan du sedan fördjupa diskussionen med frågor som "Kan du nämna några specifika produkter du valt på grund av deras hållbara förpackning?" eller "Hur balanserar du behovet av hållbarhet med andra faktorer som pris och kvalitet?"

Användarstudie inom IT

Du genomför intervjuer för att samla in användarfeedback på en ny mjukvaruapplikation. Efter de inledande frågorna som "Beskriv din upplevelse av att använda vår nya applikation", kan du ställa mer specifika frågor baserat på användarens svar, som "Du nämnde att gränssnittet var utmanande, kan du utveckla vad som specifikt var svårt?" eller "Vilka funktioner skulle du vilja se förbättrade eller tillagda i framtida uppdateringar?"

Anställningsintervjuer

Inom HR kan semistrukturerade intervjuer användas för att få en bättre förståelse för kandidaters erfarenheter och kompetenser. En fråga kan vara "Beskriv en utmaning du stött på i ditt tidigare arbete och hur du hanterade den." Baserat på svaret kan uppföljningsfrågor innehålla "Hur applicerar du den erfarenheten i framtida situationer?" eller "Vilka lärdomar tog du med dig från den erfarenheten?"

Akademisk forskning

Om du forskar om arbetsmiljöns påverkan på anställdas välbefinnande kan du inleda med frågor som "Beskriv din nuvarande arbetsmiljö." Vidare kan du fördjupa dig med frågor som "På vilket sätt påverkar arbetsmiljön din dagliga arbetsprestation?" eller "Finns det aspekter av din arbetsmiljö som du skulle vilja förändra?"

Förberedelser inför intervjun

Definiera Syftet och Målen

Börja med att klart definiera syftet med intervjun. Vad är det du vill förstå eller upptäcka? Detta hjälper dig att hålla fokus och se till att dina frågor är riktade mot att uppnå dina mål.

Utveckla en Intervjuguide

Skapa en flexibel intervjuguide som innehåller en blandning av öppna och mer riktade frågor. Se till att frågorna är öppna nog för att tillåta utförliga svar men ändå specifika nog för att ge insikter relaterade till dina mål.

Förstå personen du intervjuar

Se till att du har en gedigen förståelse för personen du intervjuar. Förstå deras bakgrund & erfarenheter. Detta kommer hjälpa dig att ställa relevanta och meningsfulla frågor.

Lär dig lyssna

Att lära sig att lyssna är viktigt när man håller i en semistrukturerad intervju. Genom att lyssna noggrant och svara med uppföljningsfrågor får du ut maximalt av intervjun.

Var flexibel

Var redo att avvika från din intervjuguide baserat på var samtalet tar vägen. Genom att utforska oväntade ämnen som dyker upp kan du få ut mer värde av intervjun och lära dig mer från samtalet.

Kontrollera Teknisk Utrustning

Testa all teknisk utrustning innan intervjun. Var bekväm med verktygen du ska använda, oavsett om det är ett videomöte eller om du spelar in mötet med en diktafon. Läs vår guide om hur man bäst använder en diktafon på en intervju för att förbereda dig ännu mer https://klang.ai/blog/diktafon/

Tänk på analysen av intervjun

Planera i förväg hur du kommer att analysera och bearbeta informationen från intervjun. Detta kan innebära att planera för transkribering, kodning och analys av datan.

Förväntningar och Uppföljning

Klargör dina förväntningar med personen du intervjuar och diskutera eventuella uppföljningssteg. Detta inkluderar att informera om när och hur resultaten av intervjun kommer att användas eller delas.

Nyfiken på att läsa mer?

Semistrukturerade intervjuer är ett kraftfullt verktyg för att samla djupgående insikter, genom att kombinera förutbestämda frågor med flexibiliteten att se vart samtalet tar vägen. Vill du läsa fler guider om hur du jobbar effektivt med intervjuer så ta en titt på vår samling av guider


Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Läs mer om hur Klang.ai kan hjälpa dig att transkribera intervjuer och andra samtal.Testa Klang.ai nu

Relaterade artiklar

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.