Klang Hero
    Logga inKom igång

Gör dina kvalitativa intervjuer billigare och snabbare

Andreas Argelius
Andreas ArgeliusCo-founder

Gör dina kvalitativa intervjuer billigare och snabbare

Varför transkribera inom kvalitativ forskning?

När du gör kvalitativa undersökningar och intervjuer är transkribering ett väldigt kraftfullt verktyg för att analysera vad som sagts och för att sammanställa responsen. Transkribering innebär att man spelar in samtalet och i efterhand skriver ned vad som sagts ord för ord. Man skriver även ned vilka som är talarna och vem som sagt vad och vid vilken tidpunkt.

Att anteckna under intervjun är också ett alternativ men det gör det svårare att fokusera på samtalet och viktiga punkter går lätt förlorade. Därför är det ofta transkribering att föredra då det möjliggör att i efterhand gå tillbaka och läsa exakt vad intervjupersonen sagt.

En annan risk med att anteckna är att du omedvetet kan lägga in dina egna tolkningar och värderingar när du antecknar och då kan objektiviteten gå förlorad.

Om du vill ha tips för att spela in intervjuer, ta gärna en titt på den här artikeln.

Manuell transkribering - dyrt och tidskrävande

När du spelat in en intervju kan du lyssna på samtalet och skriva ned vad du och intervjupersonen sagt. De som gjort detta vet att det är ett enormt tidskrävande och tungt arbete men det är också viktigt när man gör kvalitativa jämförelser och analyser.Att ord för ord transkribera en intervju på en timme kan ibland ta så mycket som 5-6 timmar eftersom det ofta kan vara svårt att höra vad som sagts och man behöver pausa ofta och spola tillbaka. Jag skulle tro att du hellre lägger tiden på viktigare saker.

Om du hellre lägger tiden på annat så är ett alternativ till att själv transkribera intervjuerna att skicka inspelningarna till en transkriberingsbyrå som gör jobbet åt dig. Då får du professionella transkriberingar av hög kvalitet och du sparar in tiden du annars hade lagt på det. Dock är det en dyr tjänst som kostar runt 2000 kronor per inspelad timme. Ledtiderna kan vara långa och i många fall tar det flera veckor innan dina transkriberingar är klara.

Klang gör jobbet snabbare och billigare

Med modern AI-teknologi har automatisk transkribering blivit så pass bra att den kan mäta sig med en människa och skapar minst resultat som är jämförbara med en professionell transkribering. På Klang använder vi den bästa tekniken och har även skapat en egen AI-modell för svenska språket som klarar att transkribera svenskt tal med väldigt hög precision oavsett vilken dialekt som talas i intervjun.

En annan fördel med att använda automatisk transkribering är att ledtiderna blir väldigt korta. När du laddat upp din inspelade intervju i Klang kommer du ha en färdig transkribering på bara några minuter. Det som tidigare kunde ta timmar eller dagar tar nu bara minuter.

Förutom att transkribera kan Klang även höra skillnad på röster och berätta vem som sagt vad i en intervju.

Prova Klang gratis idag! Om du behöver hjälp med att komma igång så är det bara att boka ett möte.

Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Läs mer om hur Klang.ai kan hjälpa dig att transkribera intervjuer och andra samtal.Testa Klang.ai nu

Relaterade artiklar

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.