Klang Hero
    Logga inKom igång

Introduktion till Innehållsanalys

Niklas Silfverström
Niklas SilfverströmCo-founder

Introduktion till Innehållsanalys

Innehållsanalys är en teknik inom kvalitativ forskning som används för att förstå och tolka betydelsen av textmaterial.

Det är en metod som är särskilt användbar för att analysera innehållet i intervjuer.

Varför Använda Innehållsanalys?

Kärnan i innehållsanalysen är att extrahera och förstå den djupare innebörden av texten. Genom att fokusera på både innehåll och kontext, syftar innehållsanalys till att ge en överskådlig sammanfattning av ett ämne, samtidigt som den bevarar textens ursprungliga informationsvärde. Detta gör det möjligt att identifiera och jämföra teman, mönster och skillnader i texten, vilket är avgörande för att förstå dess fulla betydelse.


Exempel på Tillämpning av Innehållsanalys

Låt oss ta ett praktiskt exempel. Föreställ dig att vi har en serie transkriberade intervjuer från svenska företagsledare om deras syn på arbetsplatsens digitalisering. Vår uppgift är att förstå de centrala teman, åsikter och insikter som framkommer i dessa intervjuer.

Genom att använda en datadriven innehållsanalys börjar vi med att noggrant granska intervjuerna för att identifiera återkommande begrepp och uttalanden som rör digitalisering. Vi markerar dessa segment och reducerar dem till mer koncentrerade formuleringar. Sedan grupperar vi dessa reducerade uttryck i underkategorier, exempelvis "Fördelar med digitalisering", "Utmaningar", och "Framtidsvisioner". Varje underkategori blir sedan en byggsten i vår övergripande förståelse av materialet.

Slutligen kombinerar vi dessa underkategorier till bredare kategorier och skapar en övergripande syn mellan kategorierna. Detta kan exempelvis innefatta insikter om hur företagsledarna ser på balansen mellan att jobba på plats eller remote eller hur de uppfattar AIs påverkan på digitalisering.

På detta sätt kan vi skapa en detaljerad och nyanserad bild av åsikterna från våra intervjuer.


Transkribering av intervjuer

För att applicera innehållsanalys på intervjuer behöver vi transkribera intervjuerna för att få dem i text som går att jobba med. Här kommer verktyg som Klang.ai in i bilden. Vi hjälper dig genom att automatiskt transkribera intervjuer från videomöten, diktafoner eller telefonsamtal. Du får sedan i verktyget automatiskt dina intervjuer transkriberade, summerade och hjälp med att fortsätta analysera dem i systemet.Vill du testa tjänsten så skapa ett kostnadsfritt konto på Klang.ai och se hur det funkar.


Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Läs mer om hur Klang.ai kan hjälpa dig att transkribera intervjuer och andra samtal.Testa Klang.ai nu

Relaterade artiklar

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.