Klang Hero
    Logga inKom igång

Intervjuguide: Vad är en strukturerad intervju?

Niklas Silfverström
Niklas SilfverströmCo-founder

Intervjuguide: Vad är en strukturerad intervju?

När du håller en strukturerad intervju så ställer du ett antal standardiserade frågor i en specifik ordning. Du samlar sedan ihop svararen och analyserar dessa utifrån ett betygsystem.

Detta är ett mycket mer strikt sätt att hålla en intervju i jämförelse med en ostrukturerad eller semistrukturerad intervju som tillåter dig att ta ut svängarna mer kring de frågor du ställer.Fördelarna med att ställa standardiserade frågor är att du lättare kan jämföra resultaten mellan många intervjuer samtidigt som du lättare kan hålla ett konsekvent samtal.

För att få så bra värde i en strukturerad intervju som möjligt rekommenderar vi att du

  • Har en tydlig avsikt med intervjun
  • Har genomtänkta frågor som maximerar värdet från intervjun
  • Ställer tydliga frågor som tillåter öppna och ärliga svar

Använd Klang.ai i en strukturad intervju

En strukturerad intervju kan vara lätt att jämföra och analysera mot andra snarlika intervjuer.

Du kan använda verktyg som Klang.ai för att automatiskt transkribera, summera och analysera en strukturerad intervju. I tjänsten kan du även använda funktionen “Frågor och svar” för att automatiskt få ut summeringar på dina frågor i intervjun. Detta fungerar som ett utmärkt verktyg för att sedan analysera en strukturerad intervju mot andra.

Vill du testa Klang.ai kan du skapa ett kostnadsfritt konto på vår hemsida och se hur det fungerar.

Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Läs mer om hur Klang.ai kan hjälpa dig att transkribera intervjuer och andra samtal.Testa Klang.ai nu

Relaterade artiklar

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.