Klang Hero
    Logg innKom i gang

Semistrukturert intervju - hvordan komme i gang

Niklas Silfverström
Niklas SilfverströmCo-founder

Semistrukturert intervju - hvordan komme i gang

Et semistrukturert intervju kombinerer det beste fra to verdener: struktur og fleksibilitet. Du blander et antall forhåndsbestemte intervju spørsmål, men tillater fleksibilitet og tilpasser deg i henhold til samtalen.

Dette er forskjellig fra et strukturert intervju hvor du bare jobber med forhåndsbestemte spørsmål, eller et ustrukturert intervju hvor du ikke jobber med forhåndsbestemte spørsmål i det hele tatt.

Så hva er fordelene og hvordan går man frem for å gjennomføre et effektivt semistrukturert intervju?

Fordelene med et semistrukturert intervju

Semi-strukturerte intervjuer tilbyr en unik balanse. På den ene siden har du forberedte spørsmål som sikrer at du dekker alle nødvendige temaer. På den andre siden tillater de fleksibilitet slik at intervjueren kan gå dypere inn i respondentens svar, noe som gir rikere og mer detaljert informasjon. Denne metoden er ideell for innsamling av kvalitative data, forståelse av atferd, meninger og motiver.

Praktiske eksempler

Markedsundersøkelser

Anta at du er en markedsforsker som ønsker å forstå forbrukernes holdninger til bærekraftig emballasje. Du starter intervjuet med generelle spørsmål som "Hvor viktig er bærekraftig emballasje for deg når du velger produkter?" Basert på svarene, kan du deretter gå dypere inn i diskusjonen med spørsmål som "Kan du nevne noen spesifikke produkter du har valgt på grunn av deres bærekraftige emballasje?" eller "Hvordan balanserer du behovet for bærekraft med andre faktorer som pris og kvalitet?"

Brukerstudie innen IT

Du gjennomfører intervjuer for å samle brukertilbakemeldinger på en ny programvareapplikasjon. Etter de innledende spørsmålene som "Beskriv din erfaring med å bruke vår nye applikasjon", kan du stille mer spesifikke spørsmål basert på brukerens svar, som "Du nevnte at grensesnittet var utfordrende, kan du utdype hva som spesifikt var vanskelig?" eller "Hvilke funksjoner ønsker du å se forbedret eller lagt til i fremtidige oppdateringer?"

Jobbintervjuer

Innen HR kan semi-strukturerte intervjuer brukes for å få en bedre forståelse av kandidatenes erfaringer og kompetanser. Et spørsmål kan være, "Beskriv en utfordring du har møtt i ditt tidligere arbeid og hvordan du håndterte det." Basert på svaret, kan oppfølgingsspørsmål inkludere, "Hvordan bruker du den erfaringen i fremtidige situasjoner?" eller "Hvilke leksjoner tok du med deg fra den erfaringen?"

Akademisk forskning

Hvis du forsker på innvirkningen av arbeidsmiljøet på ansattes velvære, kan du starte med spørsmål som "Beskriv ditt nåværende arbeidsmiljø." Deretter kan du gå dypere inn i temaet med spørsmål som "Hvordan påvirker arbeidsmiljøet din daglige arbeidsytelse?" eller "Er det aspekter ved arbeidsmiljøet ditt som du ønsker å endre?"

Forberedelser til intervjuet

Definer formålet og målene

Begynn med å klart definere formålet med intervjuet. Hva er det du ønsker å forstå eller oppdage? Dette vil hjelpe deg med å holde fokus og sikre at spørsmålene dine er rettet mot å nå dine mål.

Utvikle en intervjuguide

Lag en fleksibel intervjuguide som inkluderer en blanding av åpne og mer rettede spørsmål. Sørg for at spørsmålene er åpne nok til å tillate detaljerte svar, men fortsatt spesifikke nok til å gi innsikt relatert til dine mål.

Forstå personen du intervjuer

Sørg for at du har en solid forståelse av personen du intervjuer. Forstå deres bakgrunn og erfaringer. Dette vil hjelpe deg å stille relevante og meningsfulle spørsmål.

Lær å lytte

Å lære å lytte er viktig når man gjennomfører et semistrukturert intervju. Ved å lytte nøye og svare med oppfølgingsspørsmål, får du mest mulig ut av intervjuet.

Vær fleksibel

Vær forberedt på å avvike fra intervjuguiden din basert på hvor samtalen fører. Ved å utforske uventede emner som dukker opp, kan du få mer verdi fra intervjuet og lære mer fra samtalen.

Sjekk teknisk utstyr

Test all teknisk utstyr før intervjuet. Vær komfortabel med verktøyene du skal bruke, enten det er et videomøte eller hvis du skal ta opp møtet med en diktafon.

Tenk på analysen av intervjuet

Planlegg på forhånd hvordan du vil analysere og behandle informasjonen fra intervjuet. Dette kan innebære planlegging for transkripsjon, koding og analyse av dataene.

Forventninger og oppfølging

Klarlegg dine forventninger med personen du intervjuer og diskuter eventuelle oppfølgingssteg. Dette inkluderer å informere om når og hvordan resultatene av intervjuet vil bli brukt eller delt.


Trenger du å transkribere intervjuer og andre samtaler?

Les mer om hvordan Klang.ai kan hjelpe deg med å transkribere intervjuer og andre samtaler.Prøv Klang.ai nå

Relaterte artikler

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.