Klang Hero
    Logg innKom i gang

Introduksjon til innholdsanalyse

Niklas Silfverström
Niklas SilfverströmCo-founder

Introduksjon til innholdsanalyse

Innholdsanalyse er en teknikk i kvalitativ forskning som brukes for å forstå og tolke meningen med tekstlig materiale.

Det er en metode som er spesielt nyttig for å analysere innholdet i intervjuer.

Hvorfor bruke innholdsanalyse?

Kjernen i innholdsanalyse er å trekke ut og forstå den dypere meningen med teksten. Ved å fokusere på både innhold og kontekst, sikter innholdsanalyse mot å tilby en overordnet oppsummering av et emne samtidig som den opprinnelige informasjonsverdien av teksten bevares. Dette gjør det mulig å identifisere og sammenligne temaer, mønstre og forskjeller i teksten, noe som er avgjørende for å forstå dens fulle betydning.

Eksempler på anvendelse av innholdsanalyse

La oss ta et praktisk eksempel. Forestill deg at vi har en serie transkriberte intervjuer fra svenske bedriftsledere om deres syn på digitalisering i arbeidslivet. Vår oppgave er å forstå de viktigste temaene, meningene og innsiktene som kommer frem i disse intervjuene.

Ved å bruke en datadrevet innholdsanalyse, begynner vi med å nøye undersøke intervjuene for å identifisere gjentakende konsepter og uttalelser relatert til digitalisering. Vi markerer disse segmentene og reduserer dem til mer konsentrerte formuleringer. Deretter grupperer vi disse reduserte uttrykkene i underkategorier, som "Fordeler med digitalisering", "Utfordringer", og "Fremtidsvisjoner." Hver underkategori blir deretter en byggestein i vår generelle forståelse av materialet.

Til slutt kombinerer vi disse underkategoriene til bredere kategorier og skaper en overordnet oversikt mellom kategoriene. Dette kan inkludere innsikt i hvordan bedriftsledere ser på balansen mellom å jobbe på stedet eller fjernarbeid, eller hvordan de oppfatter AIs innvirkning på digitalisering.

På denne måten kan vi skape et detaljert og nyansert bilde av meningene fra intervjuene våre.

Transkribering av intervjuer

For å anvende innholdsanalyse på intervjuer, må vi transkribere intervjuene til tekst som kan bearbeides. Her kommer verktøy som Klang.ai inn i bildet. Vi bistår ved automatisk å transkribere intervjuer fra videomøter, diktafoner eller telefonsamtaler. Du får da automatisk transkriberte intervjuer, oppsummert, og hjelp til å fortsette å analysere dem i systemet. Hvis du vil prøve tjenesten, opprett en gratis konto på Klang.ai og se hvordan det fungerer.

Trenger du å transkribere intervjuer og andre samtaler?

Les mer om hvordan Klang.ai kan hjelpe deg med å transkribere intervjuer og andre samtaler.Prøv Klang.ai nå

Relaterte artikler

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.