Klang Hero
  Logga inKom igång

Diktera på svenska

Andreas Argelius
Andreas ArgeliusCo-founder

Diktera på svenska

Diktering innebär att prata och få det man säger nedskrivet ord för ord, och är en vanlig företeelse inom många yrkesområden. Det används särskilt frekvent av författare och journalister, som i vissa fall föredrar att diktera sina romaner och artiklar istället för att skriva dem för hand.

Orsakerna till att människor väljer att diktera istället för att skriva är mångfacetterade. Fysiska hinder och smärta kan utgöra ett hinder för manuell skrivning. Vissa upplever också att deras kreativa flöde förbättras när de talar jämfört med när de skriver, vilket kan leda till högre kvalitet i det producerade materialet.

När man dikterar krävs transkribering, processen där tal omvandlas till text, antingen manuellt eller automatiskt. Manuell transkribering kan utföras genom att någon lyssnar medan talaren talar och skriver ned det som sägs. Alternativt kan man spela in dikteringen och transkribera den i efterhand.

Det finns också flera möjligheter för automatisk transkribering med olika AI-lösningar, och vissa ordbehandlingsprogram har inbyggda dikteringsfunktioner.

Manuellt transkribering

För dem som vill diktera på svenska och få det transkriberat finns olika alternativ. En kostsam men effektiv metod är att anlita en professionell transkriberingsbyrå. Det innebär att man spelar in ljudet och skickar det till byrån för transkribering. Det bör noteras att detta kan vara en dyr tjänst, särskilt om man dikterar längre texter som en hel roman.

En mer kostnadseffektiv men krävande metod är att anlita en frilansare eller någon inom ens nätverk för manuell transkribering. Detta kräver dock betydande tidsinsats från den som utför arbetet.

Diktera i Word

Om man använder Microsoft Word finns en inbyggd dikteringsfunktion tillgänglig för svenska användare. För att använda den krävs en stabil internetanslutning och ett Microsoft 365-abonnemang. Dessutom måste enheten ha en fungerande mikrofon.

För att diktera i Word:

 1. Öppna ett nytt dokument och välj "Start > Diktera" för att aktivera dikteringsfunktionen.
 2. Vänta tills dikteringsfunktionen är aktiv.
 3. Börja prata och se texten visas på skärmen.
 4. Stäng av dikteringsfunktionen när du är klar.

Diktera i Google Docs

Precis som Microsoft Word har Google Docs möjlighet till diktering på svenska.

För att använda funktionen behöver du följa de här stegen:

 1. Öppna ett dokument i Google Docs med en Chrome-webbläsare.
 2. När du klickar på "Verktyg > Röstinmatning" kommer en mikrofon visas.
 3. Du är nu redo att börja diktera.
 4. För att avaktiverar dikteringsfunktionen klickar du på mikrofonen igen.

Diktera på iPhone

iPhone erbjuder en inbyggd dikteringsfunktion som tillåter användare att tala istället för att använda tangentbordet. Denna funktion stöder diktering på svenska och flera andra språk. Liknande Word-funktionen kräver den en aktiv internetuppkoppling, och det kan finnas kostnader för dataanvändning.

För att använda dikteringsfunktionen på iPhone:

 1. Öppna "Inställningar" och gå till "Tangentbord > Aktivera diktering".
 2. Slå på dikteringsfunktionen.
 3. För att börja diktera på svenska trycker du två gånger på dikteringskortkommandot när tangentbordet är aktivt. Du kan då använda din röst för att skriva.
 4. Tryck två gånger på dikteringskortkommandot för att återgå till det vanliga tangentbordet.

Automatiska transkriberingstjänster

För de som föredrar automatisk transkribering finns flera tjänster tillgängliga:

 • Otter.ai: En amerikansk tjänst för transkribering av möten, men stöder för närvarande inte svenska.
 • Klang.ai: En svensk tjänst med fokus på GDPR-säkerhet som erbjuder en diktafon-funktion för live-diktering.
 • Fireflies.ai: En amerikansk AI-tjänst för transkribering och textanalys som har stöd för svenska.

Att använda en automatisk transkriberingstjänst vid diktering på svenska kan vara både kostnadseffektivt och ge resultat av hög kvalitet, då moderna AI-modeller är kraftfulla och kan producera text av nästan likvärdig kvalitet som mänskliga transkriberare.

Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Läs mer om hur Klang.ai kan hjälpa dig att transkribera intervjuer och andra samtal.Testa Klang.ai nu

Relaterade artiklar

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.