Klang Hero
    Logga inKom igång

Din data är värdefull - Hur vi ser på AI-träning på kunddata

Andreas Argelius
Andreas ArgeliusCo-founder

Din data är värdefull - Hur vi ser på AI-träning på kunddata

Tjänster som OpenAI:s ChatGPT, Microsofts Copilot och Googles Bard delar alla en gemensam nämnare: de drivs av enorma AI-modeller som har tränats med massiva datamängder bestående av text. Det är just denna omfattande träning som möjliggör deras förmåga att förstå text och svara på frågor inom en mångfald av ämnen.

Modellerna i dessa tjänster tränas genom att samla in textdata som är offentligt tillgänglig på internet. Det råder en omfattande debatt om det är etiskt att använda sig av data som människor har publicerat på internet för att träna AI-modeller. Dock kommer jag idag inte att ta ställning till den debatten. Istället vill jag utforska konsekvenserna av en alternativ utveckling där företag börjar använda icke-offentlig data för att träna sina modeller.

Förutom offentlig data finns det en enorm mängd information på internet som inte är offentlig. Detta kan inkludera dina e-postmeddelanden, privata meddelanden på sociala medier som Facebook och Instagram, eller videosamtal via plattformar som Microsoft Teams, Google Meet eller Zoom.

Nyligen hamnade videosamtalstjänsten Zoom i en storm av kontroverser när de uppdaterade sina användarvillkor. De nya villkoren tolkades av vissa som att Zoom nu har rätt att använda användares data för att träna sina AI-modeller utan att användarna behöver ge sitt samtycke.

Det är viktigt att reflektera över dessa utvecklingar och överväga de potentiella konsekvenserna av att använda icke-offentlig data för att träna AI-modeller. En av de oroande riskerna är risken för att hemliga uppgifter och känslig information kan spridas utan användarnas medgivande. Diskussionen om etiken kring användningen av kunddata i AI-träning är avgörande för att säkerställa både integritet och rättvisa användarvillkor i den snabbt framväxande världen av artificiell intelligens. Fortsatt dialog och transparens är nyckelelement för att säkerställa att våra digitala framsteg respekterar och skyddar användarnas integritet.

Det är värt att notera att på Klang.AI, värderar vi din integritet högt och kommer aldrig att använda data som användare har laddat upp för att träna AI-modeller utan användarnas uttryckliga samtycke. Din data är värdefull, och det är viktigt att den hanteras med omsorg och hänsyn i AI-utvecklingen. Låt oss tillsammans fortsätta utforska dessa frågor och sträva efter en balans mellan teknologisk innovation och respekt för individens privatliv och rättigheter.

Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Läs mer om hur Klang.ai kan hjälpa dig att transkribera intervjuer och andra samtal.Testa Klang.ai nu

Relaterade artiklar

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.