Klang Hero
    Logga inKom igång

Intuitivt och kraftfullt redigeringsverktyg för transkriberingar


Intuitivt och kraftfullt redigeringsverktyg för transkriberingar

I de flesta fall genereras transkriberingen i Klang nästan felfritt. Dock förstår vi att det kan finnas tillfällen då finjusteringar krävs eller talarnas namn behöver ändras. För att underlätta denna redigeringsprocess har vi utvecklat ett redigeringsverktyg i Klang, som strävar efter att vara både intuitivt och kraftfullt.

Vårt redigeringsverktyg gör det enkelt att göra justeringar och ändringar i transkriberingen. Det finns även en funktion som automatiskt upptäcker potentiella fel i texten, vilket möjliggör snabba och effektiva korrigeringar. På så sätt kan du gå från en nästan felfri transkribering till en helt felfri på bara några minuter per ljudtimme.

Redigera talare

Du kan enkelt redigera talare, lägga till nya talare och ändra deras namn genom att helt enkelt klicka på talarens namn. För en ökad översikt är talarna färgkodade, så samma talare får alltid samma färg även i olika transkriberingar.

Förslag på ändringar

Klang ger automatiska förslag på ändringar för att underlätta rättningen av eventuella fel. AI-modellen markerar avsnitt där den är osäker, till exempel på grund av dålig ljudkvalitet eller otydligt tal. Detta möjliggör övergången från en nästan felfri transkribering till en som är 100% korrekt med minimal tidsinvestering.

Smarta kortkommandon och sökning

För de som använder editorn frekvent har vi implementerat praktiska kortkommandon för att öka effektiviteten.

Du kan exempelvis hoppa till ett specifikt ord och spela upp ljudet genom att helt enkelt klicka på det.

Vår kraftfulla sökfunktion gör det enkelt att söka och ersätta text, vilket kan vara användbart om ett namn har felaktig stavning.

Hur man aktiverar editorn

I transkriberingsvyn finns en knapp övre högra hörnet där det står "Redigera" och den aktiverar redigeringsläget. När du är i redigeringsläget går det att ändra i texten genom att klicka på en plats i transkriberingen och skriva med tangentbordet, precis som i ett vanligt orbehandlingsprogram.

Det finns även en spelare inbyggd i editorn som gör det enkelt att lyssna på ljudet och jämföra med transkriberingen.

Speciellt redigeringsläge för undertexter

Redigeringsläget är särskilt utformat för redigering av undertexter till video. Genom att enkelt växla till "undertextläge" i högermenyn kan varje textrad redigeras individuellt och tiden den visas justeras. När undertexterna är redigerade och klara kan de enkelt exporteras i önskat filformat, såsom SRT eller VTT.

Genom att utnyttja Klangs kraftfulla redigeringsverktyg kan du inte bara anpassa transkriberingar efter dina behov utan också effektivisera hela redigeringsprocessen. Vi strävar ständigt efter att erbjuda användarvänliga verktyg som ger dig fullständig kontroll över din textdata.

Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Klang.ai är gratis att testa och kvaliteten är jämförbar med manuell transkribering.Testa Klang.ai nu

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.