Klang Hero
    Logga inKom igång

AI-sammanfattningar av intervjuer och möten


AI-sammanfattningar av intervjuer och möten

I Klang strävar vi efter att erbjuda inte bara smidiga transkriberingsverktyg utan även praktiska funktioner som smarta AI-summeringar. Denna funktion möjliggör en snabb och enkel översikt över det mest relevanta som sagts under möten, intervjuer och andra inspelade sammanhang.

För intervjuer har vi även en smart och tidsbesparande funktion som automatiskt sammanställer frågor och svar. Läs mer om det här.

Hur fungerar smarta AI-summeringar?

När du skapar en transkribering i Klang analyserar vår AI automatiskt innehållet och identifierar centrala punkter och nyckelinformation. Istället för att navigera genom hela transkriberingen för att hitta specifika detaljer kan du enkelt dra nytta av den sammanfattande funktionen för att få en snabb överblick över det mest relevanta innehållet.

Hitta smarta AI-summeringar i Klang

När din transkribering är klar, hittar du en översikt över smarta AI-summeringar under "Översikt" i transkriberingsvyn.

Exempel på en summering

Antag att du har transkriberat ett möte där flera ämnen diskuterades. Istället för att granska varje ord kan du enkelt använda smarta AI-summeringar för att snabbt identifiera nyckelpunkterna. Här är ett exempel:

Under mötet diskuterades projektstatus och eventuella utmaningar som skulle behöva hanteras. En tydlig deadline för färdigställande har fastställts till nästa vecka. Dessutom presenterades flera nya idéer för produktoptimering, och det diskuterades en åtgärdsplan för att utvärdera dessa idéer framöver. Beslut togs också om att schemalägga ett extra möte för att följa upp på diskussionerna och specifika uppgifter tilldelades teammedlemmar för kommande veckor.

Fördelar med smarta AI-Summeringar

Att använda smarta AI-summeringar i Klang erbjuder flera fördelar. För det första sparar det tid genom att eliminera behovet av att söka igenom hela transkriberingen. Dessutom ger det en snabb överblick över det mest relevanta innehållet och främjar en effektivare kommunikation inom teamet.

Har du behov att transkribera intervjuer och andra samtal?

Klang.ai är gratis att testa och kvaliteten är jämförbar med manuell transkribering.Testa Klang.ai nu

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.