Klang Hero
    Logg innKom i gang

Automatiske spørsmål og svar effektiviserer intervjuer


Automatiske spørsmål og svar effektiviserer intervjuer

Funksjonen "Spørsmål og svar" er et kraftig verktøy designet for å forenkle og effektivisere transkriberingsprosessen for intervjuer. I stedet for manuelt å samle svar på spørsmål, tar vår AI over og trekker automatisk ut alle spørsmål og svar.

Enten det er et jobbintervju, et kvalitativt forskningsintervju, eller et journalistisk intervju, vil vår avanserte AI automatisk identifisere og trekke ut alle relevante spørsmål og svar for å spare deg tid og krefter.

Hvordan bruke funksjonen

Du kan aktivere og bruke funksjonen på følgende måter:

  • Laste opp et innspilt intervju.
  • Ta opp et videomøte med AI-assistenten.
  • Ta opp et intervju over telefonen eller ved å bruke Voice Recorder-funksjonen.
  • Laste opp et intervju fra YouTube.

Når transkripsjonen er ferdig, kan du enkelt navigere til "Spørsmål og svar" ved å klikke på tilsvarende alternativ i høyremenyen. Den genererte samlingen av spørsmål og svar gir en klar oversikt, sparer verdifull tid og gir brukerne økt innsikt i intervjuinnholdet.

For å ytterligere forbedre brukeropplevelsen, kan du nå klikke på nøkkelpunkter i "Spørsmål og svar" for å hoppe direkte til det relevante stedet i lyden og spille den av. Ved å klikke på spesifikke spørsmål eller svar får du en rask og nøyaktig gjengivelse av det som ble sagt.

Bruk i kvalitativ forskning

Denne funksjonen blir spesielt verdifull innenfor konteksten av kvalitativ forskning, der grundige analyser av intervjuinnhold er avgjørende. Ved automatisk å kompilere spørsmål og svar gir "Spørsmål og svar" forskere en rask og systematisk oversikt over intervju-materialet. Det muliggjør en mer effektiv identifisering av temaer, mønstre og relevante sitater, som er grunnleggende for kvalitativ forskning.

Denne funksjonen er designet for å skape en jevn og effektiv arbeidsflyt for transkribering av intervjuer, uansett kompleksiteten i situasjonen. Vi streber etter å gjøre transkriberingsprosessen så problemfri og brukervennlig som mulig med hjelp fra vår avanserte AI-teknologi.

Trenger du å transkribere intervjuer og andre samtaler?

Klang.ai er gratis å prøve og kvaliteten er sammenlignbar med manuell transkripsjon.Prøv Klang.ai nå

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.