Klang Hero
    Logg innKom i gang

AI-sammendrag av intervjuer og møter


AI-sammendrag av intervjuer og møter

Hos Klang sikter vi mot å tilby ikke bare smidige transkripsjonsverktøy, men også praktiske funksjoner som smarte AI-sammendrag. Denne funksjonen gir en rask og enkel oversikt over de mest relevante punktene som ble diskutert under møter, intervjuer og andre innspilte sammenhenger.

For intervjuer har vi også en smart og tidsbesparende funksjon som automatisk kompilerer spørsmål og svar.

Hvordan fungerer smarte AI-sammendrag?

Når du oppretter en transkripsjon i Klang.ai, analyserer vår AI automatisk innholdet og identifiserer nøkkelpunkter og informasjon. I stedet for å navigere gjennom hele transkripsjonen for å finne spesifikke detaljer, kan du enkelt benytte deg av sammendragsfunksjonen for å få en rask oversikt over det mest relevante innholdet.

Å finne smarte AI-sammendrag i Klang

Når transkripsjonen din er fullført, vil du finne en oversikt over smarte AI-sammendrag i transkripsjonsvisningen.

Eksempel på et sammendrag

Anta at du har transkribert et møte der flere emner ble diskutert. I stedet for å gjennomgå hvert ord, kan du enkelt bruke smarte AI-sammendrag for raskt å identifisere hovedpunktene. Her er et eksempel:

Under møtet ble prosjektstatusen og potensielle utfordringer som måtte håndteres diskutert. En klar frist for ferdigstillelse ble satt til neste uke. I tillegg ble flere nye ideer for produktforbedring presentert, og en handlingsplan for å vurdere disse ideene fremover ble diskutert. Det ble også bestemt å planlegge et ekstra møte for å følge opp diskusjonene, og spesifikke oppgaver ble tildelt teammedlemmer for de kommende ukene.

Fordeler med smarte AI-sammendrag

Å bruke smarte AI-sammendrag i Klang.ai byr på flere fordeler. For det første sparer det tid ved å eliminere behovet for å søke gjennom hele transkripsjonen. Videre gir det en rask oversikt over det mest relevante innholdet og fremmer mer effektiv kommunikasjon innad i teamet.

Trenger du å transkribere intervjuer og andre samtaler?

Klang.ai er gratis å prøve og kvaliteten er sammenlignbar med manuell transkripsjon.Prøv Klang.ai nå

Kontakt

Sundstorget 3 252 21 Helsingborg +46 72 220 78 64
© 2023 Klang AI AB.